Eğitim Yaklaşımı

Kişiselleştirilmiş Eğitim

Montessori felsefesine sadık kalarak oluşturulan eğitim programı her çocuğun ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına göre şekillenir. Çocuklar sınıfta oturup öğretmenden ders dinlemek yerine dokunarak ve deneyimleyerek öğrenir. Seçme şansı olan, merak ettiği konuya odaklanıp kendi programını planlayan çocuk kişisel öğrenme yolculuğunun sorumluluğunu alır.

Yaratıcılık

Atelierista dediğimiz deneyimli sanatçı-eğitmenler tam zamanlı olarak okul bünyesinde çalışır ve üretir. Çocuklarımızla çok yakın çalışarak duygu ve düşüncelerin ifadesinde derinliği ve özgünlüğü geliştirmeye odaklanır. Stüdyo ve atölyeler için ders saati gibi kısıtlar olmaz, çocukların kullanımı için her zaman açıktır.

Sağlıklı Gençler

Dışarı çıkmak ve yaşama katılmak öğrenme sürecinin doğal bir parçasıdır. Çocuklar açık havada vakit geçirir. Yemekler okulda organik malzemelerle hazırlanır. Okul kantini yoktur. Ekolojik Okuryazarlık Programı ile her çocuk okul bostanında ve mutfakta çalışmayı, doğadan öğrenmeyi ve sağlıklı üretimi deneyimler.

Çift Dilli Eğitim

Çocuklarımızın sadece iyi İngilizce konuşmasını değil, İngilizce ve Türkçe’de aktif olarak üretmesini hedefliyoruz. Yabancı öğretmenler ve expat öğrenciler sebebiyle İngilizce günlük hayatın doğal akışında kullanılan dildir, ancak her iki dil için de yoğun bir okur-yazarlık odağı olur. 3. dile ilgili ve hazır çocuklar ilkokuldan itibaren Fransızca öğrenmeye başlayabilir, Fransızca çalışma ortamlarından faydalanabilir.

Teknoloji Programı

Hedefimiz teknolojiyle öğrenebilen, teknoloji üretebilen, yeni araçlara adapte olabilen ama ihtiyacı olduğunda uzaklaşıp başka konulara odaklanabilen gençler yetiştirmek. Erken yaşta teknolojiyi sanatsal üretim ve dokumantasyon için kullanan, ekran zamanını minimize eden, ilkokulda ise yoğunluğu kademeli olarak artan bir program uyguluyoruz.

Sağlam Karakter

Değerleri konuşmaya değil yaşamaya inanıyoruz. Öğretmeniyle idarecisiyle çocuk için örnek oluşturan, konuştuğu değerleri yaşatan bir öğrenme ortamı oluşturuyoruz. Amacımız kendini tanıyan, önceliklerini ve yönünü belirleyebilen gençler yetiştirmek. Bedensel Farkındalık ve Duygularla Öğrenme Programlarımız buna hizmet ediyor.

Anaokulu ve ilkokul hakkında daha detaylı bilgi alın.

Bilgi Formu